Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Povinná publicita - úprava ploch určených pro veřejnost

Povinná publicita - úprava ploch určených pro veřejnostVyvěšeno: 1. 10. 2022
Sejmuto: 31. 12. 2022

Žadatel:                                      Obec Lipovec

Název projektu:                           Úprava ploch určených pro veřejnost

Místo realizace projektu:              Obec Lipovec

Realizováno v rámci:                   SCLLD MAS Železnohorský region 2016-2023

Výzva:                                        Program rozvoje venkova 2021/007

Registrační číslo projektu:           21/007/19210/453/036/001869

Celkové náklady:                         875 467 Kč

Dotace:                                      700 373 Kč

 

Výstupy projektu:

V rámci realizace projektu došlo k vzniknu dvou veřejných prostranství:

I. VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ LIPOVEC

1) Vytvoření veřejného prostranství obce Lipovec

a) Úprava terénu prostranství - plocha 739 m2 a její osetí trávou - 739 m2

b) venkovní mobiliář

- dřevěná informační tabule 0,3x0,42m - 1 ks

- dřevěné kryté odpočinkové místo 2x2m - 1 ks

 

2) Solitérní prvky k dotvoření veřejného prostranství

- dřevěný fitness prvek Schody velké 1,8x1,5x0,9m - 1 ks

- dřevěný fitness prvek Hrazdy - 1 ks

- dřevěný fitness prvek kladina 6,55x0,8x0,9 - 1 ks

 

3) Zřízení místa pro kontejnerová stání tříděného odpadu (doplňující výdaje)

- Zpevnění plochy zámkovou dlažbou 35m2

- Ohraničení betonovým plotem - výška 1,75 m a celková délka 20m

 

II. VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ LICOMĚŘICE

1) Vytvoření veřejného prostranství obce Licoměřice - 250 m2

a) Úprava terénu prostranství - plocha 250 m2

b) venkovní mobiliář

- dřevěná informační tabule 0,3x0,42m - 1 ks

 

2) Solitérní prvky k dotvoření veřejného prostranství

- dřevěný fitness prvek nakloněný žebřík - 1 ks

- dřevěný fitness prvek kruhy - 1 ks

- dřevěný fitness prvek šikmá lavice s hrazdou - 1 ks

- dřevěný fitness prvek pohyblivá kladina - 1 ks

 

Díky realizaci projektu byl naplněn jeho cíl, a to vytvoření veřejného prostranství na návsi obce Lipovec a na návsi v její místní části Licoměřice tak, aby vyhovoval potřebám občanů a návštěvníků. Projekt vedl k sjednocení a scelení veřejných prostranství v intravilánu obce, kde bude docházet k využití prostoru k setkávání a posezení obyvatel obce.

 

 

Přílohy:


Zpět na přehled