Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuálně z obce

Aktuálně z obce


 Krajský úřad Pardubického kraje stanovuje termín sčítání zvěře na sobotu 25. února 2023. Procházky nebo práci v lese odložte z bezpečnostních důvodů na jiný den.

 

Veřejné zasedání zastupitelstva 30. 3. 2023

Datum konání: 30. 3. 2023

Srdečně zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná ve čtvrtek 30. 3. 2023 v zasedací místnosti obecního úřadu obce Lipovec.

Navržený program: 

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Schválení pohřebního řádu
 4. Schválení Požárního řádu
 5. Schválení obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
 6. Schválení smlouvy o zřízení digitální technické mapy
 7. Schválení smlouvy o pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci obecního úřadu obce Lipovec
 8. Schválení dodatku č. 2 smlouvy s firmou Marius Pedersen SOP a.s. – 2x kontejner na papír
 9. Schválení záměru nového systému svozu odpadů, výsledek ankety
 10. Schválení záměru zpevnění cesty na úložiště bioodpadu
 11. Schválení pronajímání sportovního zázemí na hřišti
 12. Schválení pronajímání budovy bývalého obchodu č.p.19
 13. Rozpočtové opatření č. 1/2023
 14. Oznámení o záměru uzavření pachtovní smlouvy s panem Dušanem Mlatečkem
 15. Informace kanalizace
 16. Nabídka práce kronikáře
 17. Činnost hasičů

Diskuze


Publikováno 23. 3. 2023 21:14

Kalendář akcí v Železnohorském regionu – březen 2023

Datum konání: 1. 3. 2023 - 31. 3. 2023

V záložce "Obecní úřad", "Ostatní dokumenty" naleznete kalendář akcí v Železnohorském regionu – březen 2023


Publikováno 1. 3. 2023 17:37

Plánované akce na hřišti v roce 2023

Datum konání: 2. 2. 2023 - 31. 12. 2023

22. 4. - hasičská soutěž

30. 4. - pálení čarodějnic

1. 6. - vítání prázdnin

17. 6. - diskotéka

24. 6. - fotbal

8. 7. - Punc

22. 7. - Saturni

2. 9. - posvícení


Publikováno 2. 2. 2023 13:45

Poplatek za komunální odpad a psa

Datum konání: 2. 2. 2023 - 31. 7. 2023

V letošním roce 2023 se výše poplatku za svoz komunálního opadu a poplatek za psa nemění. Na osobu 600,- Kč za komunální odpad, 100,- Kč první pes a 150,- Kč druhý a každý další pes téhož majitele. Podrobné informace viz. "Obec, poplatky" nebo úplné znění vyhlášek v odkaze "Obecní úřad, vyhlášky, zákony". Je možné začít platit poplatky na obecním úřadě každé pondělí v čase 18:00 - 20:00 hod nebo na účet obce. Využijete-li zaslání na účet, prosíme upřednostňujte nově zřízený účet u Fio banky, kde neplatíme žádné transakční poplatky. Č. účtu: 2902447222 / 2010 Děkujeme 


Publikováno 2. 2. 2023 13:24

Sběrné nádoby a obaly na odpad - SOP a.s. Přelouč, reklamace

Datum konání: 12. 1. 2023 - 30. 4. 2023

Informujeme o možnosti zakoupení sběrných nádob na odpad.

Všem zákazníkům firma Marius Pedersen, pobočka SOP a.s. v Přelouči, dodává široký sortiment sběrných nádob. Nabízí různé typy nádob pro sběr komunálních odpadů včetně separovaného odpadu (plast, sklo, papír) a bioodpad.

Nádoby doporučuje zákazníkům podle:

 • charakteru odpadu,
 • použité svozové techniky,
 • prostorových a manipulačních možností zákazníka,
 • ekonomických možností.

V naší obci se množí stížnosti na svozovou firmu komunálního odpadu ( Marius Pedersen SOP a.s.). Konkrétně jde o špatné zacházení s popelnicemi a jejich následným poškozením. Jednotlivé případy řešíme, ale pokud jsou nádoby zakoupené od jiného prodejce, reklamace je třeba směřovat tam, kde byl výrobek zakoupen. Jednotliví dodavatelé se liší v kvalitě použitého materiálu na výrobek. Prokazování z jakého důvodu k poškození došlo je bohužel na nás občanech. Proto nabízíme tuto informaci, kdy nám naše svozová firma vychází vstříc při reklamacích, pokud je výrobek zakoupen od nich. 

 


Publikováno 12. 1. 2023 14:21

Vodovody a kanalizace

Datum konání: 2. 12. 2022


Publikováno 2. 12. 2022 8:18