Drobečková navigace

Úvod > Hasiči > Historie SDH

Historie SDH

Znak SDH Lipovec

Hasičský sbor v Lipovci, byl založen roku 1929.

Dne 09.03. 1930 žádá sbor dobrovolných hasičů obecní zastupitelstvo o záruku na půjčku 48 000 Kč na zakoupení motorové stříkačky. Obecní zastupitelstvo 10ti hlasy žádost přijímá. Dne 06.04. 1930 se 2 členové zastupitelstva odvolávají proti tomuto rozhodnutí. Zemský úřad v Praze toto odvolání schválil. Proto se členové sboru za půjčku 48 000,- zaručují sami svým majetkem. Motorová stříkačka byla zakoupena Praze.

V roce 1930 byla postavena hasičská zbrojnice. O její stavbu se postaral stavitel Josef Ouřecký z Lipovce.

Dne 19.12. 1944 došlo k požáru stodoly p. Františka Šmída z Licoměřic. Stodola byla zapálena gestapem při zatýkání občanů zdejší obce. Při hašení požáru byla použita motorová stříkačka. Díky velkému mrazu došlo k zamrznutí vody ve stříkačce a tím pádem i k jejímu zničení. Po opravě slouží až do roku 1968, kdy byla sboru přidělena nová stříkačka PPS 12. Proběhla renovace stříkačky z roku 1930 a je funkční do současnosti.

Členové sboru roku 1946

Starosta sboru: Vraný Jaroslav

Velitel: Pešek Josef

Jednatel: Novotný František

Členové výboru: Pavlas Josef, Hlušička Alois

Pokladník: Fuksa Josef

Četař: Pražák Josef

Zbrojmistři: Hájek Josef, Herman Josef

Revisor: Hrdlička Váslav

Vzdělávatel: Hála Pavel

Dne 05.02. 1947 bylo usneseno, že bude zakoupeno 12 pracovních obleků. Obleky byly zakoupeny u zemské hasičské prodejny v Praze.

V lednu roku 1957 místní požární jednotka zakoupila nákladní automobil ze svojich úspor za 4 500 korun.

Roku 1968 byla požárnímu sboru přidělena nová motorová stříkačka PPS 12.

Ve dnech 12.-13. 10. roku 1985 byla rozbourána zbrojnice a na stejném místě začíná výstavba nové.

Dne 21.5. 1988 proběhlo první setkání s požárníky z obce Lipovec okr. Blansko a navázání družby.

V červenci roku 1989 je uspořádána k 60. výročí vzniku sboru oslava na hřišti v Lipovci.

V roce 1990 byla získána Tatra 148 CAS 32 převodem od pohotovostního sboru SNB. Byla přestříkána, vybavena a od března připravena k výjezdům. Tatra 148 je používána do dnes.

Roku 1991 se mladí požárníci pod vedením bratra Romana Hanzlíka zúčastnili závodu požárnické všestranosti v Morašičích. V letních měsících strávili týden pod stany v Lipovci okr. Blansko. V tomto roce sbor zřizuje živnostenský list na pořádání zábav.

Ke dni 1. 1. 1996 má sbor 34 členů. Z toho je 20 činných a 14 čestných členů.

Členové výboru

Starosta: Ruml Jan, č. p. 31

Velitel: Němec Petr

Zástupce velitele: Petráň Václav

Jednatel: Ruml Jan

Vzdělavatel: Průša Miloš

Pokladník: Šmíd Miroslav

Roku 1997 bylo velmi deštivé počasí, které mělo na některých místech naší vlasti za následek katastrofální záplavy. Naše jednotka zasahovala 25.7. při zaplavení rodinného domu bratra Maliny S. v Licoměřicích a bratra Peška M. v Lipovci, kde byla zaplavena garáž.

Ve dnech 3.8. a 29.8. 1998 jednotka vypomáhala při kropení závodní tratě pro AMK Třemošnice. Dne 12.8. jsme zajišťovali dodávky vody pro soutěž sborů okrsku Seč a ligu požárního sportu. Tato soutěž byla noční.

V roce 1999 proběhlo námětové cvičení na objekt KAPO Prachovice. Dne 7. července proběhla oslava 70. výročí založení sboru v Lipovci.

V roce 2000 byla provedena technická pomoc při likvidaci železné konstrukce pálením autogenem v lesním prostoru pro firmu GEAM Rožínka. Dne 18.8. dodávka vody pro noční soutěž v požárním sportu na Seči. Pořádání tanečních zábav na místním hřišti.

V roce 2003 byly vyrobeny lavičky, které jsou využívány na letním parketě.

Roku 2004 výroba stolů na letní parket. V červenci proběhla na hříšti oslava 75. výročí založení sboru v Lipovci. Byla obnovena družba s požárníky z obce Lipovec okr. Blansko.

V roce 2006 došlo k namontování automatického spouštění sirény z pardubické centrály. 

Dne 18.1. 2007 výpomoc při větrné vychřici, kdy byla poškozena střecha p. Zumra v Licoměřicích.  Dále proběhlo školení výjezdové jednotky (školil bratr Tamchyna), školení velitelů a velitelů družstev v Heřmanově Městci a školení řidičů. Dne 21.4. byla konána Okrsková soutěž v Mladoticích, kde se zůčastnila dvě družstva SDH Lipovec. Dále jednotka vypomáhala při kropení závodní tratě pro AMK Třemošnice. Likvidace dopravní nehody v Podhořanech.

Dne 9.2. 2008 se konal ples v pohostinství v Licoměřicích. Došlo k zakoupení dvou kusů vysílaček Motorola CP 340. Jako každoročně proběhlo školení výjezdové jednotky (školil bratr Tamchyna). Dne 31.5. 2008 byla provedena ukázka požárního útoku s naší starou stříkačkou z roku 1939 v Ronove nad Doubravou (výročí 130. let od založení SDH Ronov nad Doubravou). Technická kontrola T148.

V roce 2009 byly zakoupeny dva kusy přileb GALLET a dva kusy saváků. Jednotka se zúčastnila požáru v Podhořanech. Proběhlo školení strojníků ve Vysokém Mýtě. V únoru byl pořádán tradiční hasičský bál. Dne 20.3. 2009 proběhlo školení výjezdové jednotky na bezpečnost práce na požářišti (bratr Tamchyna). Oprava stříkačky PPS12 dne 30.4. v Chroustovicích - výměna rozdělovače, montáž startéru. Dne 30.5.2009 byla provedena výměna pneumatik na tatře. Dále byla provedena oprava prasklého potrubí na tatře. Dne 4.7. 2009 byla provedena ukázka požárního útoku s naší starou stříkačkou z roku 1939 ve Žlebských Chvalovicích (výročí 100. let od založení SDH Žlebské Chvalovice). Dne 29.12. proběhlo školení řidičů na Konopáči.

V roce 2010 se dne 6.2. konal hasičský ples. Dne 19.2. proběhlo školení velitelů v Heřmanově Městci. Dne 5.3. 2010 proběhlo školení výjezdové jednotky bezpečnost na požářišti (bratr Tamchyna). Bylo zakoupeno výčepní zařízení pro potřeby pořádání zábav. Dále jsme zakoupily požární hadice 3xB. 3xC, proudnice a trhací hák. Dále bylo zakoupeno 7 kusů vycházkových obleků. Dne 8.5. 2010 proběhla okrsková soutěž v Bousově. Bylo provedeno čištění požární nádrže v Lipovci a betonování víka na jímku na vodoměr u hasičárny. Ve dnech 10.5.-26.7. 2010 byla odstavena tatra T148 z provozu kvůli opravě převodovky. V letních měsících se konala tradiční Pouťová zábava a Posvíceňské posezení. Dne 22.12.2010 byla zastupitelstvem obce schválena výměna vodní nádrže na tatře.

V roce 2011 byla realizována oprava a výměna vodní nádrže na tatře T148. V únoru byl pořádán ples. Dne 30.4. se konala okrsková soutěž v Hošťalovicích. v březnu (11.3.) proběhlo školení výjezdové jednotky na bezpečnost práce na požářišti (bratr Tamchyna), dále proběhly školení velitelů (Šmíd O., Zumr O.) a strojníků (Ruml Jakub). Dne 16.4. proběhlo školení motorových pil. Byla provedena oprava auto nabíječky panem Širokým z Ronova n/D. Byl zakoupen notebook a nové skříně do hasičárny (výroba V. Zumr).

V roce 2012 proběhlo školení výjezdové jednotky a řidičů. V únoru byl pořádán hasičský ples. Dne 30.4. se konala okrsková soutěž v Mladoticích, kde jsme přihlásili dvě družstva. Dále se naše družstvo zúčastnilo soutěží ve Starkoči a Bílém Podolí - kde byla provedena dodávka vody. Dne 10.11. došlo k zadření převodového pohonu čerpadla u T148 - byla provedena výměna převodovky.

V roce 2013 proběhlo školení výjezdové jednotky. V únoru byl pořádán hasičský ples. Proběhlo čištění požární nádrže. Dne 27.4. se konala okrsková soutěž v Lipovci. Požár výrobní haly ve firmě Kovolis-Hedvikov a.s. v Ronově nad Doubravou, zde došlo ke zranění člena Jana Rumla ml. (vymknutý kotník). Dne 26.6. účast na oslavách výročí SDH Třemošnice - 100 let založení sboru. Dne 29.6. účast na oslavách výročí SDH Ronov nad Doubravou - 135 let založení sboru. Dne 4.7. účast na oslavách výročí SDH Lipovec okr. Blansko - 120 let založení sboru. Dne 10.8. účast na soutěžá v požárním sportu ve Starkoči - dodávka vody. Každoroční posvíceňské posezení, které se konalo 31.8. v Lipovci. Dne 7.9. účast na soutěži v požárním sportu v Dolních Bučicích.

V roce 2014 proběhlo školení výjezdové jednotky. V únoru byl pořádán hasičský ples. Dne 28.3. zajištěno školení zdravovědy pro výjezdovou jednotku. Úprava a kropení tratě na Kubíkových Dubech. Dne 19.4. účast dvou družstev na okrskové soutěži v Běstvini. Po pěti letech byla provedena revize dýchacích přístrojů. Byla provedena oprava venkovní sirény, na opravu byl zapůjčen výsuvný žebřík z Bousova. Účast na soutěžích v požárním sportu - Semtěš, Bílé Podolí, Starkoč. Na zásahovém vozidle bylo provedeno čištění vodní nádrže a montáž kalového čerpadla Heron na nástavbu. Byl zakoupen zásahový oblek. Náš sbor oslavil 85. výročí založení. V tomto roce proběhla volba členů výboru SDH.

Členové výboru

Starosta: Jan Ruml

Náměstek starosty: Ing. Petr Němec  

Velitel: Petr Němec

Zástupce velitele: Ondřej Šmíd

Pokladník: Miroslav Šmíd, Marek Haňavec

Revizor účtu: Oldřich Zumr, Václav Petráň

Kulturní referent: Petr Pecka, Matěj Průša

Sportovní referent: Jakub Ruml

Jednatel: Václav Petráň st.

V roce 2015 proběhlo školení výjezdové jednoty, řidičů a zdravovědy. Školení nových uživatelů motorových pil. Účast dvou družstev na okrskové soutěži v Bousově. Účast JSDH na taktické cvičení v Třemošnici - hromadná dopravní nehoda vlaku a motocyklu. Byla pořádána tradiční pouťová zábava, kde hrála kapela PUNC. Účast na soutěžích v požárním sportu v Semtěší a Bílém Podolí. Oprava T148 - přetěsnění motoru, kvůli úniku oleje. Výměna čerpadla na PPS12. Zakoupení lékařské brašny. Celková rekonstrukce stánku pro kapelu na hřišti. Přijmutí nového člena - Luděk Štoček.

V roce 2016 proběhlo školení velitelů výjezdové jednotky, školení nových nositelů DT. V únoru byl pořádán hasičský ples. V dubnu bylo provedeno kropení tratě na Kubíkových Dubech. Dne 23.4. byla pořádána okrsková soutěž v Lipovci. V dubnu se konala schůze výboru SDH, kde se projednávalo udělení vyznamenání členům sboru. Ve spolupráci v obecním úřadem proběhlo pálení čarodějnic v Lipovci na hřišti. Účast na oslavách založení obce Žlebské Chvalovice. Bylo pořádáno fotbalové utkání a večerní posvíceňské posezení v Lipovci na hřišti. Byla zakoupena a nainstalována vozidlová rádiostanice do T148. Dne 28.10. položení věnců ke Dni vzniku samostatného československého státu u pamatníků v Licoměřicích a Lipovci. Účast strojníků na dvoudenním školení v Chrudimi. Zakoupení osmi vycházkových obleků. Účast na taktickém cvičení ve firmě Kovolis-Hedvikov a.s. v Třemošnici. Na VVH byla schválena grafická podoba hasičského praporu.

Rok 2017 se nesl ve znamení Setkání rodáků, občanů a přátel Lipovce a Licoměřic. Byla to nejen největší událost v obci v průběhu tohoto roku, ale také pro hasiče byla významnou, protože byl při ní dne 24. 6. v kostele sv. Kateřiny v Licoměřicích požehnán prapor SDH Lipovec vyrobený firmou Velebný & Fam s. r. o. z Ústí nad Orlicí. Při této příležitosti proběhla návštěva spřátelených hasičů z Lipovce u Blanska. Při této příležitosti také proběhla v Lipovci soutěž v požárním sportu „o pohár starosty obce,“ při které jedno z našich družstev obsadilo třetí místo. Z tradičních akcí proběhla školení: velitelů a velitelů družstev, BOZP na požářišti, zdravovědy a řidičů. Dále to byla okrsková soutěž v požárním sportu - tentokrát v Kněžicích, taktické cvičení ve Žlebské Lhotce, cvičení doplňování vody do bambi vaku na Seči, hasičský ples, pálení čarodějnic, pouťová taneční zábava (PUNC), taneční zábava (DERBY), turnaj malé kopané, rozloučení s prázdninami, při kterém se konal den otevřených dveří v hasičské zbrojnici, oslavy posvícení s fotbalovým utkáním, drakiáda a lampionový průvod. Hasiči také položili věnce k památníkům k uctění státního svátku Dne vítězství a Vzniku samostatného Československa. Bylo pořízeno vybavení: ruční svítilny, přilba Gallet, zásahové obleky, zásahová obuv a dýchací přístroj Saturn náhradní lahví. Bylo provedeno čištění požární nádrže, údržba techniky a hasičské zbrojnice.

V roce 2018 se členové sboru účastnili oslav 140 let od založení SDH v Ronově nad Doubravou - slavností schůze, den otevřených dveří s vystavením techniky a historické techniky a okrsková soutěž v hasičském sportu. Také se zástupci sboru zúčastnili slavnostní schůze SDH Lipovec u Blanska k 125. výročí založení jejich sboru. Proběhla školení velitelů a velitelů družstev a obsluhy motorových pil. Jakub Ruml úspěšně absolvoval zkoušku ŘO skupiny C a stal se tak dalším řidičem sboru. Proběhla kontrola vybavení a administrativy, kterou provedli zástupci HZS Chrudim a Seč. Byla opravena historická stříkačka výměnou ložisek vodního čerpadla. Dále byl uskutečněn hasičský ples, pálení čarodějnic, pouťová taneční zábava, turnaj malé kopané, oslavy posvícení s fotbalovým utkáním, drakiáda a lampionový průvod. Hasiči také položili věnce k památníkům k uctění státního svátku Dne vítězství a Vzniku samostatného Československa. Bylo pořízeno vybavení: přilba Gallet, zásahový oblek, kalhoty a obuv, nové hadice, radiostanice HYT a vycházkové obleky. Bylo provedeno čištění požární nádrže, údržba techniky a hasičské zbrojnice. Byl přijat nový člen Petr Minář ml.

Rok 2019 byl velmi důležitým, protože SDH Lipovec oslavil své 90. výročí založení. Součástí oslav byla okrsková soutěž v hasičském sportu a slavnostní schůze s účastí zástupců okolních sborů a také zástupců spřáteleného SDH Lipovec u Blanska. Při slavnostní schůzi byly předány vyšívané domovenky na vycházkové obleky a také bylo předvedeno vyprošťování osob z havarovaného automobilu. Také byla předána řada vyznamenání a ocenění členům sboru. Proběhla školení: velitelů a velitelů družstev, BOZP na požářišti, zdravovědy a řidičů. Kromě oslav proběhly také již tradiční akce: hasičský ples, pálení čarodějnic, pouťová taneční zábava, turnaj malé kopané, oslavy posvícení s fotbalovým utkáním, drakiáda a lampionový průvod. Hasiči také položili věnce k památníkům k uctění státního svátku Dne vítězství a Vzniku samostatného Československa. Byli přijati noví členové: Vlastimila Hájková a Radek Sokol. Kromě oslav byl tento rok také volebním. Pro funkční období 2020-2024 Karel Ruml kandidoval do výkonného výboru OSH Chrudim, bratr Martin Tamchyna (SDH Třemošnice) kandidoval na funkci starosty okrsku Ronov nad Doubravou. SDH Lipovec také zvolilo nový výbor pro toto období. Čestným starostou sboru se tak stal Jan Ruml st. a čestným velitelem jednotky Petr Němec st., kteří své funkce již neobhajovali. Patří jim poděkování za jejich práci pro sbor.

Členové výboru

Starosta: Ing. Petr Němec

Náměstek starosty: Petr Minář ml.  

Velitel: Bc. Ondřej Šmíd, DiS.

Zástupce velitele: Matěj Průša

Pokladník: Marek Haňavec

Revizor účtu: Oldřich Zumr

Kulturní referent: Petr Pecka

Sportovní referent: Jakub Ruml

Jednatel: Václav Petráň st.

Rok 2020 byl pro všechny velmi náročný kvůli epidemii COVID-19. Přesto se podařilo uspořádat hasičský ples a pouťovou zábavu. Také proběhla školení řidičů a obsluhy motorových pil. Hasiči se podíleli na dezinfekci některých veřejných prostor např. autobusových zastávek. Nejdůležitější zásah byl dne 20. 6., kdy jednotka čerpala vodu z rybníky v Licoměřicích kvůli zvyšující se hladině. Situace si vyžádala také účast jednotek z Ronova nad Doubravou a Třemošnice.

Po velkou část 2021 stále přetrvávala proticovidová opatření. Přesto se podařilo uskutečnit školení řidičů, zdravovědy, obsluhy motorové pily a BOZP na požářišti. Také se uskutečnily kulturní akce: pouťová taneční zábava, posvícenské posezení a fotbálek, dětský den, drakiáda, pálení čarodějnic a lampionový průvod. Na hřišti členové JSDH provedli kácení nebezpečných stromů. Hasiči také položili věnce k památníkům k uctění státního svátku Dne vítězství a Vzniku samostatného Československa. Byly pořízeny nové pneumatiky na zásahové vozidlo a nově ošetřeny disky kol. Bylo provedeno čištění požární nádrže, údržba techniky a hasičské zbrojnice.