Drobečková navigace

Úvod > Obec > Poplatky

Poplatky


Poplatky za psy

 1. za prvního psa 100 Kč / rok
 2. za druhého a každého dalšího psa 150 Kč / rok.

Poplatky za odvoz komunálního odpadu

 1. 700 Kč / osoba / rok
 2. v případě rekreačních objektů 700 Kč / objekt / rok.

Bezhotovostní platbu je též možné provést hromadně za několik osob se stejným místem trvalého pobytu.

Od poplatku za odvoz komunálního odpadu jsou osvobozeni

 1. Občané obce Lipovec, kteří dosáhli v tomto roce věku 80 let a starší.
 2. Občané přihlášeni trvalým pobytem v místě ohlašovny obecního úřdu a celoročně se zdržující mimo území obce
 3. Děti umístěné do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého.
 4. Občané umístěné v domě pro seniory, v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení. 
 5. Občané na nákladě zákona omezené na osobní svobodě s vyjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Poplatky jsou splatné do 31. 3. tohoto roku buď v hotovosti na OÚ v úředních hodinách nebo bankovním převodem.

Údaje pro bezhotovostní platbu

Číslo účtu:    2902447222 / 2010

Variabilní symbol: šestimístné číslo

 • první dvojčíslí: 11 pro Lipovec 22 pro Licoměřice
 • druhé dvojčíslí: číslo popisné
 • třetí dvojčíslí: počet psů nebo osob

Specifický symbol: 1341 (poplatek za psy), 1340 (poplatek za odpady)

Poznámka pro příjemce: Vždy uveďte své jméno a případně seznam těch, za které poplatky platíte. V případě neuvedení jména nebo seznamu bude poplatek zaznamenán u prvních lidí v seznamu u čísla popisného. Děkujeme za pochopení.