Vítejte na stránkách obce Lipovec a Licoměřice


Bezhotovostní platba poplatků v obci

Poplatky za svoz komunálního odpadu a za psy je možné zaplatit bezhotovostně
 
 

Dokumenty obce v souvislosti s nákazou COVID-19

Opatření v obci č. 1 - informační leták (.pdf)

 Dopis starosty občanům (.pdf) 

Opatření v obci č. 2 - chalupáři (.pdf)

Opatření v obci č. 3 - Velikonoce (.pdf)    Obec Lipovec se nachází v okrese Chrudim a náleží pod Pardubický kraj. Osídlení této menší vesnice dosahuje zhruba počtu dvěstětřicet obyvatel. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hriště, kde jsou v letních měsících pořádány taneční zábavy. Dále je v obci kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod. 

    Lipovec leží v průměrné výšce 340 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických     pramenech v roce 1401. Celková katastrání plocha obce je 537 ha, z toho orná půda zabírá cca padesátsedm procent. Kolem jedné třetiny výměry obce je zalesněná. V katastru obce jsou ovocné sady.