O obci

Obec Lipovec se nachází v okrese Chrudim a náleží pod Pardubický kraj. Osídlení této menší vesnice dosahuje zhruba počtu dvěstětřicet obyvatel. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště, kde jsou v letních měsících pořádány taneční zábavy. Dále je v obci kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod.

Lipovec leží v průměrné výšce 340 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1401. Celková katastrální plocha obce je 537 ha, z toho orná půda zabírá cca padesát sedm procent. Kolem jedné třetiny výměry obce je zalesněná. V katastru obce jsou ovocné sady.

Více o obci