Vítejte na stránkách obce Lipovec a Licoměřice


DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ S NÁKAZOU COVID-19

Opatření v obci - informační leták (.pdf)

Dopis starosty občanům (.pdf)

OPATŘENÍ VLÁDY V DŮSLEDKU ŠÍŘENÍ NEMOCI COVID-19

DO 24. 3. 2020, 06:00 JE ZAKÁZÁN VOLNÝ POHYB OSOB S VÝJIMKOU:

 • cesty do zaměstnání a výkonu podnikatelské činnosti
 • cesty za rodinou a osobami blízkými
 • cesty k lékaři včetně doprovodu osob blízkých
 • zajištění základních životních potřeb jako např. nákupy potravin, léků, hygienického zboží, kosmetiky...
 • zajištění péče o své blízké a jiné osoby
 • doplnění PHM do vozidel
 • práce dobrovolníků a dobrovolných týmů
 • poskytování zdravotních a sociálních služeb
 • vyřízení si nezbytných administrativních záležitostí (sledujte provozní doby úřadů a institucí!!!)
 • krizového řízení
 • zdravotní a sociální péče
 • zásobování obyvatel
 • individuální duchovenské péče
 • pohřbů
 • pobytu ve volné přírodě a parcích

DALŠÍ OMEZENÍ JSOU TATO:

 • návštěvy veřejně dostupných míst
 • omezit kontakt s jinými osobami

OPATŘENÍ V OBCI

Do 11. 4. 2020 jsou zrušeny všechny veřejné akce. Limit 30 lidí platí také pro soukromé akce. Zasedání zastupitelstva obce jsou z toho zákazu vyňaty výjimkou, zvažte však v zájmu zdraví svého i všech ostatních svou účast, pokud nejste úplně zdraví. Děkujeme za pochopení.

Hostinec v Lipovci je úplně uzavřen do 24. 3. 2020, 6:00. O dalším postupu a omezeních budete informaování.

Pravidelné schůze SDH Lipovec se až do odvolání ruší, činnost výjezdové jednotky je zachována v plném rozsahu.

Pravidelně informováni budete prostřednictvím obecního rozhlasu a také formou Infokanálu (rozesílání sms na mobilní telefony)

PROSBA

 • DODRŽUJME PROSÍM PŘÍSNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ
 • DODRŽUJME VŠECHNA NAŘÍZENÍ VLÁDY
 • OMEZME SOCIÁLNÍ KONTAKT NA MINIMUM
 • DBEJME NA ZVÝŠENOU HYGIENU V OBCHODECH
 • PLAŤME BEZHOTOVOSTNĚ
 • DODRŽUJME ODSTUP VE FRONTÁCH ALESPOŇ NA 2 METRY

Více naleznete v úplném znění nařízení vlády ČR. Sledujte média.

Prosím, abychom byli k sobě ohleduplní, tolerantní a v rámci možností si pomáhali - zvláště prosím o pomoc seniorům např. s nákupem. A především prosím o zachování klidu a rozvahy.

Petr Minář, starosta    Obec Lipovec se nachází v okrese Chrudim a náleží pod Pardubický kraj. Osídlení této menší vesnice dosahuje zhruba počtu dvěstětřicet obyvatel. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hriště, kde jsou v letních měsících pořádány taneční zábavy. Dále je v obci kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod. 

    Lipovec leží v průměrné výšce 340 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických     pramenech v roce 1401. Celková katastrání plocha obce je 537 ha, z toho orná půda zabírá cca padesátsedm procent. Kolem jedné třetiny výměry obce je zalesněná. V katastru obce jsou ovocné sady.