Vítejte na stránkách obce Lipovec a Licoměřice


Dokumenty

Zde naleznete dokumenty týkající se působnosti Obce Lipovec - Licoměřice.
 

Obecně závazné vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška č.2/2011, o místním poplatku ze psů                 
Obecně závazná vyhláška č.4/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných podniků,
včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku                
Obecně závazná vyhláška č.5/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Lipovec                
 
Obecně závazná vyhláška č.8/2015, kterou se vydává požární řád obce Lipovec
 

 

Ostatní:

Provozní řád - skládka bioodpadu a železa
Řád skládky.pdf (44 kB)