Zastupitelstvo

Starosta obce

Bc. Petr Minář     

Místostarosta

Jan Vašíček         

Členové zastupitelstva

Vlastimila Hájková

Jana Malá

Petr Pecka

Ing. Luděk Štoček

Jiří Vízner

 

Výbory

Podle zákona o obcích je povinností obecního úřadu zřídit finanční a kontrolní výbor, kde v jejich čele musí být člen zastupitelstva.
Tyto výbory mají za úkol konat zastupitelům dohled, podávat jim zprávy a navrhovat opatření. Pravomoce výborů jsou zákonem omezeny, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Kontrolní výbor

Předsedkyně: Jana Malá

Členové: Jaromíra Betáková, Jana Polmanová

Finanční výbor

Předseda: Ing. Luděk Štoček

Členové: Jiří Vízner, Miroslav Šmíd