Vítejte na stránkách obce Lipovec a Licoměřice


Zastupitelstvo

Starosta obce

Bc. Petr Minář     

Místostarosta

Jan Vašíček         

Členové zastupitelstva

Ing. Luděk Štoček

Ing. Petr Němec

Jana Malá

Jiří Vízner

Šmíd Ondřej, DiS.

 

Výbory

Podle zákona o obcích je povinností obecního úřadu zřídit finanční a kontrolní výbor, kde v jejich čele musí být člen zastupitelstva.
Tyto výbory mají za úkol konat zastupitelům dohled, podávat jim zprávy a navrhovat opatření. Pravomoce výborů jsou zákonem omezeny, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Kontrolní výbor

Předseda: Ing. Petr Němec

Členové: Ondřej Šmíd, DiS., Petr Němec st.

Finanční výbor

Předseda: Ing. Luděk Štoček

Členové: Jiří Vízner, Miroslav Šmíd

Komise pro kulturu a občanské záležitosti

Předsedkyně: Jana Malá

Členové: Petra Bromová, Vlastimila Hájková, Mgr. Dita Jiráková, Petr Pecka