Organizace zřizované obcí

Sbor dobrovolných hasičů Lipovec.