Vítejte na stránkách obce Lipovec a Licoměřice


Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Lipovec

22.12.2015 00:00

INFORMACE

o konání zasedání Zastupitelstva obce Lipovec

 

Obecní úřad Lipovec v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, svolaného starostou obce Bc. Petrem Minářem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:                 Obec Lipovec – Požární zbrojnice, Lipovec 66

Doba konání:                  úterý 29. prosince 2015 od 18:00

Navržený program:            1)   Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

                                    2)   Schválení programu

                                    3)   Rozpočtová opatření

                                    4)   Rozpočet obce na rok 2016

                                    5)   Schválení smluv o svozu odpadu

                                    6)   Zhodnocení uplynulého roku

                                    7)   Plán akcí na rok 2016

                                    8)   Diskuse

 

 

V Lipovci dne 22. prosince 2015

Bc. Petr Minář - starosta obce

—————

Zpět