Vítejte na stránkách obce Lipovec a Licoměřice


Hlášení místního rozhlasu - 8.3.2014

08.03.2015 20:15

Vážení spoluobčané,

srdečně zveme na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, které se koná v sobotu 14. března 2015 v 18.00 v Požární zbrojnici v Lipovci. Hlavním bodem programu bude seznámení s úpravami ve vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. S dalšími body programu se seznamte na úřední desce a elektronické úřední desce.

—————

Zpět