Vítejte na stránkách obce Lipovec a Licoměřice


Hlášení místního rozhlasu - 31.7.2015

31.07.2015 18:41

Vážení spoluobčané,
oznamujeme, že na konci měsíce srpna proběhne v Lipovci Vítání nově narozených občánků. Žádáme rodiče dětí, které měly při narození trvalé bydliště v Lipovci nebo v Licoměřicích a narodily se od 1.11.2014 do 31.7.2015, aby nahlásili svou účast do 17.8.2015 osobně nebo e-mailem na obecní úřad.

Dále srdečně zveme v sobotu 8.8.2015 na sportovní areál v Lipovci, kde proběhne akce pro děti: Pohádkové hřiště. Připraveny jsou soutěže a odměny. Na všechny se moc těšíme.

Žádáme občany, aby věnovali pozornost pravidlům pro využívání místa pro ukládání bioodpadu, železa a zeminy, se kterými byli seznámeni na Veřejném zasedání Zastupitelstva obce Lipovec dne 14.3.2015. Otevírací doba je v sobotu od 14.00 do 17.00. Místní řád zde bude vyvěšen dne 1.8.2015.

—————

Zpět