Vítejte na stránkách obce Lipovec a Licoměřice


Hlášení místního rozhlasu - 3.12.2014

03.12.2014 21:17

Vážení spoluobčané,
v sobotu 6. prosince se koná od 14 hodin v hostinci v Lipovci Mikulášská besídka. Všechny děti do 10 let s trvalým pobytem v obci obdrží mikulášský balíček. Ostatní si jej mohou objednat v hostinci. Všichni jsou srdečně zváni.

Dále upozorňujeme, že na vývěsce je k seznámení zveřejněn návrh rozpočtu obce na rok 2015, návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregion Železné hory a informace Vodovodů a kanalizací Chrudim, a.s. o ceně pro vodné a stočné.

—————

Zpět