Vítejte na stránkách obce Lipovec a Licoměřice


Hlášení místního rozhlasu - 29.5.2017

29.05.2017 17:19

 Vážení spoluobčané,

srdečně všechny zveme na veřejné zasedání zastupitelstva obce v pátek 2.6.2017 od 18.30 v zasedací místnosti obecního úřadu. Na programu bude především předání informací o průběhu Setkání rodáků, občanů a přátel Lipovce a Licoměřic v sobotu 17.6.2017, na které jste všichni srdečně zváni, dále informace o přípravě stavby splaškové kanalizace a schválení smlouvy o dotaci z Pardubického kraje. Nezvyklý čas - 18.30 - je právě z důvodu přípravy na slavnosti dne 17.6.2017.

Dále všechny upozorňujeme, že svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 10.6.2017, v 9.00 v Licoměřicích a v 9.20 v Lipovci na obvyklých místech. O tomto svozu jste již byli informováni a probíhá dvakrát ročně, není tedy rozhodně důvod odkládat odpad patřící do tohoto svozu ke svozovým místům tříděného odpadu - kam rozhodně nepatří - nebo na jiné místo v obci. Dále také upozorňujeme, že odvoz bioodpadu je v naší obci zajištěn celoročně prostřednictvím kontejneru na všem známém místě přístupném dva dny v týdnu. Odvoz a skládání bioodpadu na jiná místa v obci může být chápán jako porušení obecně závazné vyhlášky obce a takové jednání může být postoupeno k přestupkové komisi do Třemošnice.

V sobotu 20.5.2017 se uskutečnila soutěž v hasičském sportu o pohár starosty obce. Ze sedmi zúčastněných družstev získala dvě družstva SDH Lipovec třetí a páté místo. K umístění všem gratulujeme.

—————

Zpět