Vítejte na stránkách obce Lipovec a Licoměřice


Hlášení místního rozhlasu - 21.11.2015

21.11.2015 16:43

Vážení spoluobčané,

všechny srdečně zveme na Kateřinské posezení s hudbou, které se bude konat v pátek 27.11.2015 v místním hostinci. Od 16.00 bude možné posedět při "kateřinských koláčích", kávě a hudbě a od 19.00 bude volná zábava. Navazujeme tak na tradiční kateřinské zábavy konané v obci v minulosti.

Dále všechny zveme v neděli 29.11.2015 na tradiční rozsvěcení vánočních stromků v obci. V Lipovci u altánu v 17.00 a v Licoměřicích na návsi v 17.30. Je zajištěn kulturní program a občerstvení.

V sobotu 5.12.2015 se bude od 14.00 konat mikulášská besídka v místním hostinci. Každé dítě s trvalým pobytem v Lipovci nebo Licoměřicích do 10 let obdrží mikulášský balíček. Ostatní si jej mohou objednat buď na obecním úřadě nebo u Vlastimily Hájkové. Také na tuto akci jsou všichni srdečně zváni.

Dále informujeme, že v příštích dnech bude zprovozněna služba SMS InfoKanál, která zajistí zasílání informačních zpráv o dění v obci na zaregistrovaná mobilní čísla. Tato služba bude poskytována pro občany obce a majitele nemovitostí v obci zdarma. Pro podrobnosti registrace do systému sledujte vývěsní desku obce a interenetové stránky obce. Během příštího týdne bude dán do oběhu leták s příslušnými informacemi. Budeme rádi, když tuto službu budete využívat.

—————

Zpět