Co poskytuje Czech POINT:

Výpis z Katastru nemovitostí

Výpis z Obchodního rejstříku

Výpis z Rejstříku trestů

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Vypis z Insolvenčního rejstříku

Autorizovaná konverze dokumentů

Datové schránky

 

Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu, který je zpoplatněn!