Vítejte na stránkách obce Lipovec a Licoměřice


 

Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). Jeho cílem je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. 

 

Oficiální stránky projektu Czech POINT: www.czechpoint.cz

 

Úřední hodiny OÚ Lipovec:

Pondělí 18:00-20:00

 

Co Czech POINT poskytuje:

Výpis z Katastru nemovitostí

Výpis z Obchodního rejstříku

Výpis z Rejstříku trestů

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Vypis z Insolvenčního rejstříku

Autorizovaná konverze dokumentů

Datové schránky

 

Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu, který je zpoplatněn! 

 

V případě dotazů nás navštivte na OÚ v Lipovci v úředních hodinách.