Informace o konání ustavující schůze zastupitelstva obce Lipovec

29.10.2014 11:56

Informace o konání ustavující schůze zastupitelstva obce Lipovec

http://www.mzh.cz/apollo/docs/417.pdf